Od 25.05.2018 obowiązuje DSGVO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Chroni także podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

 

Jesteśmy zobowiązani poinformować  Państwa  o celu, rodzaju i czasie przechowywania zgromadzonych danych.

 

Poniżej  zamieszczamy odpowiednie informacje, które wymagają Państwa zgody. 
W związku z tym podejmowanie dalszych działań z Państwa strony nie jest wymagane.    

 

Informacje zgodnie z Art. 12-19, 21 DSGVO

 

Administrator danych:
· Nazwa i dane kontaktowe  administratora:
Gluematic GmbH & Co. KG,  Fabrikstr. 10, 27383 Scheeßel, Telefon: 0 049-4263-3019-0 Faks: 0 049-4263-3019-199 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 Zakres przetwarzania: 

 

Uwaga: Podmiot odpowiedzialny podejmie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych.

 

· Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Dane podstawowe (np. "Imię i nazwisko"), dane rozliczeniowe (np. " dane bankowe")

 

· Cele, dla których dane osobowe są przetwarzane: 

 

Oferty, realizacja zamówień, fakturowanie

 

· Uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ( legalna podstwa przetwarzania danych) realizowane przez administratora lub osobę trzecią:

 

Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych lub w celu wykonywania przedmiotowych czynności  przeprowadzanych na wniosek podmiotu danych.

 

· Czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu

 

10 lat

 

· Istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z Art. 22 1.  oraz 4 .  DS-GVO

nie

 

 

 

Transfer i przekazanie zagraniczne

 

· Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:

 

Audytor, doradca podatkowy

 

· Zamiar  administratora danych odnośnie przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

 

nie

 

 Państwa prawa jako podmiotu danych:

 

· prawo do uzyskania informacji o danych osobowych, które zostały zapisane na  Państwa temat.

 

· prawo do  poprawienia i ograniczania przetwarzania  Państwa danych

 

· prawo  do żądania usunięcia Państwa danych oraz wycofania istniejące zgody, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami

 

·  Administrator powiadamia wszystkich odbiorców, których dane osobowe  zostały zarejestrowane, o korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu  w przetwarzaniu. 

 

· prawo do informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu  Państwa danych osobowych.

 

· prawo do transmisji Państwa danych, stosownie do środków

 

· prawo do bezzwłoczngo odwołania zgody.