Oznaczenie  

Artikel No. 

 
Filtr zbiornika G-NS-ProBlue 
54-100-0039 
z wymiennym sitem filtra!!!
  Ref. 1028305
Filtr zbiornika G-NS-ProBlue 04,07,10
54-100-0043 

Filtr zbiornika 3100/3400 A 
54-100-0001 
 
kompletny

  Ref. 105432 

 
Sito filtra agregatów  3000 0,15mm 
54-100-0008 
 
Pasowanie uszczelnień wg uzgodnień

  Ref. 274578 

 
Sito filtra agregatów  NS20/12/.. 
54-100-0010 
 
Pasowanie uszczelnień wg uzgodnień
  Ref. 161106
Sito filtra agregatów  HM04/05/14 
54-100-0009 
 
Pasowanie uszczelnień wg uzgodnień

  Ref. 161130